Szkolenie ADR klasa 1. Dla kogo? Jak wygląda egzamin?

Szkolenie specjalistyczne ADR klasy 1 omawia zagadnienia dotyczące transportu materiałów wybuchowych.

thumbnail
6 Lipca, 2022 · 2 min czytania
main photo

Transport materiałów grożących wybuchem jest zakazany bez posiadania koniecznych uprawnień ADR. Ukończenie Kursu ADR w zakresie materiałów klasy 1 umożliwia legalne przewożenie takich ładunków. Wymagane kwalifikacje możesz uzyskać, zapisując się na specjalistyczne szkolenie ADR.

Warunkiem wymaganym przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego ADR dla klasy 1 jest posiadanie wcześniej ukończonego szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas.

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 1 ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowym materiałów wybuchowych. Jednym z celów jest również omówienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Na skróty
Szkolenie ADR dla kierowców zawodowych
Zapisz się na 3-dniowy kurs dotyczący transportu materiałów niebezpiecznych. Co zapewniamy?
  • Wykład na temat przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Omówienie przez wykładowcę przebiegu egzaminu TDT
  • Pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów
  • Materiały dydaktyczne w postaci podręcznika
Szkolenie stacjonarne. Sprawdź najbliższe terminy i lokalizacje.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR dla klasy 1 obejmuje m.in.:

  • przedstawienie zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
  • omównienie szczególnych wymagania, z naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i wpólnym transportem różnorodnych materiałów klasy 1.

Czas trwania kursu specjalistycznego ADR dla klas 1 w zakresie przewozu materiałów wybuchowych to co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin po szkoleniu

Egzamin ma formę testu pisemnego, składającego się z 15 pytań testowych. Udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut. W przypadku wyniku negatywnego, kursant ma prawo do egzaminu poprawkowego, w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie doskonalące

Każdy kierowca posiadający już uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1, musi okresowo przedłużyć ich ważność. Wg ustawy musi to zrobić przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu. W tym celu należy odbyć doskonalące szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany/na szkoleniem w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR klasy 1, skontaktuj się z nami.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.