Kursy ADR dla kierowców

Szkolenia ADR przeznaczone są dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebiezpiecznych. Oferujemy kursy ADR podstawowe oraz kursy ADR specjalistyczne na cysterny.

Dla chętnych zapewniamy nocleg!

Oferta kursów ADR dla kierowców

Szkolenie ADR podstawowe
450 PLN
+50 PLN koszt egzaminu

Najbliższy termin:
24.11.2017r.
Poznań
Szkolenie ADR specjalistyczne cysterny
350 PLN
+50 PLN koszt egzaminu
Najbliższy termin:
15.12.2017r.
Ostrów Wielkopolski
Szkolenie ADR specjalistyczne klasa 1
350 PLN
+50 PLN koszt egzaminu
Najbliższy termin:
Brak terminu
Szkolenie ADR specjalistyczne klasa 7
350 PLN
+50 PLN koszt egzaminu
Najbliższy termin:
Brak terminu

Jednym z celów szkolenia ADR jest zapoznanie kierowców z możliwymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, itp.Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Poznań
kurs podstawowy - 24 listopada, 2017
Poznań
kurs podstawowy - 24 listopada, 2017
Ostrów Wielkopolski
kurs podstawowy - 15 grudnia, 2017
Ostrów Wielkopolski
przewóz w cysternach - 15 grudnia, 2017
Poznań
przewóz w cysternach - 22 grudnia, 2017
Poznań
kurs podstawowy - 22 grudnia, 2017
Ostrów Wielkopolski
kurs podstawowy - 5 stycznia, 2018
Ostrów Wielkopolski
przewóz w cysternach - 5 stycznia, 2018

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Kursy podstawowe

Przeznaczone są dla kierowców, którzy o uprawnienia ADR ubiegają się po raz pierwszy. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E oraz spełniają wymagania Ustawy o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

Aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego.

Przedłużanie uprawnień ADR

Kursy przedłużające uprawnienia przeznaczone są dla kierowców zawodowych, którzy posiadają już uprawnienia ADR do przewożenia materiałów niebezpiecznych, lecz w najbliższym czasie tracą one ważność.

Przedłużenia uprawnień ADR dokonuje się okresowo - co 5 lat

Obowiązkiem jest odbycie szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych). Dodatkowo można przystąpić do szkoleń specjalistycznych:

 • kursu ADR na cysterny – w wymiarze 8 godzin lekcyjnych,
 • kursu ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,
 • kursu ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,

- chcąc przedłużyć ważność swoich uprawnień ADR o kolejne 5 lat.

Egzamin ADR

Po ukończenie kursu ADR następuje egzamin państwowy, który ma formę testu pisemnego. Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR:

 • kurs ADR podstawowy - 30 pytań, czas trwania 90 min,
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - 18 pytań, czas trwania 60 min,
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 15 pytań, czas trwania 45 min,
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 15 pytań, czas trwania 45 min.

Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (Koszt 50 PLN)

Faktura

Akceptacja zasad

 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.edu.pl/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Star sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, Star sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie. Uczestnikowi przysługuje wtedy prawo do zwrotu pieniędzy lub uczestnictwa w następnym możliwym terminie.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie, w celach marketingowych oraz przekazywania do odpowiednich instytucji państwowych zgodnie z określonymi przepisami.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski