Przewoźnik zwierząt. Kto może nim zostać?

Jakie warunki należy spełniać podczas transportu zwierząt?

thumbnail
18 Stycznia, 2020 · 2 min czytania
main photo

Przewoźnikiem może być jedynie osoba, która otrzyma zezwolenie wydane przez właściwe władze, która posiada licencje na przewóz zwierząt. Podczas transportu zwierząt kopia zezwolenia powinna być dostępna dla właściwych władz.

  • Przewoźnicy, powiadomią właściwe władze o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji i dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od chwili zajścia zmian.
  • Przewoźnicy transportują zwierzęta zgodnie z przepisami technicznymi.
  • Przewoźnicy powierzają obsługę zwierząt personelowi przeszkolonemu w zakresie odpowiednich przepisów.
  • Do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego domowe nieparzystokopytne lub gatunki domowego bydła, owiec, kóz lub świń lub drób, uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla właściwych władz.
  • Przewoźnicy zapewniają obecność osoby obsługującej dla każdej partii zwierząt z wyjątkiem sytuacji, kiedy:
    • zwierzęta są transportowane w zabezpieczonych, odpowiednio wentylowanych kontenerach, zawierających w razie potrzeby wystarczającą ilość karmy i wody w niewywracalnych pojemnikach, w przypadku przewozu trwającego dwa razy dłużej od przewidywanego czasu
    • kierowca pełni funkcję osoby obsługującej
  • Przewoźnicy domowych nieparzystokopytnych, z wyjątkiem zarejestrowanych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, w długotrwałych przewozach stosują system nawigacji. Przechowują oni dane uzyskane przez ten system nawigacji przez co najmniej 3 lata i udostępniają je na wniosek właściwych władz, w szczególności jeżeli przeprowadzane są kontrole.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.