[PKK 2023] Jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę?

PKK to elektroniczny dokument wydawany w wydziale komunikacji starostwa powiatowego. Dowiedz się w jakim przypadku jest wymagany oraz jak go uzyskać.

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 4 min czytania
main photo

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę, czyli w skrócie PKK, to dokument elektroniczny, który zostaje wygenerowany przez system wydziału komunikacji starostwa powiatowego.

PKK zawiera dane i informacje, dzięki którym można zidentyfikować osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jest on niezbędny do rozpoczęcia kursu prawa jazdy i w późniejszym czasie do przystąpienia do egzaminu.

Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Kiedy zostaje wydany Profil Kandydata na Kierowcę?

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami po raz pierwszy,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymieniania zagranicznego prawa jazdy (łącznie z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji kierowcy (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego),
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • ponownego nadania uprawnień, które zostały cofnięte w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy, od którego zatrzymania minął co najmniej od 1 roku,
 • zmiany uprawnień dla kierowcy posiadającego jedynie pozwolenie na kierowanie pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a chcącego ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ponownego ubiegania się o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę w 2023?

Wymagane dokumenty na PKK w 2023 to poprawnie wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód tożsamości,
 • aktualna, kolorowa i wyraźna fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil z widocznym lewym uchem, na której kierowca nie ma na sobie nakrycia głowy ani okularów z ciemnymi szkłami,
 • ważne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem i zostało wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
 • orzeczenie od psychologa, które wykaże brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • w przypadku osoby, która posiada prawo jazdy – kserokopia tego dokumentu,
 • w przypadku osoby, która posiada prawo jazdy wydane za granicą - kserokopia tego dokumentu (również przy wymianie prawa jazdy, które nie zostało określone w konwencjach o ruchu drogowym),
 • w przypadku cudzoziemca - kserokopia dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni (karty pobytu, wizy lub innego dokumentu).

Jak założyć PKK online krok po kroku w 2023?

Wniosek o założenie konta Profilu Kandydata na Kierowcę można złożyć osobiście w urzędowym wydziale komunikacji, ale można to zrobić również online, z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW. Oto, jakie trzeba podjąć kroki:

 • zarejestrować się przez formularz: https://www.esp.pwpw.pl/Account/RegisterUser i utworzyć konto użytkownika,
 • następnie kliknąć w opcję „złóż wniosek”,
 • wypełnić wniosek: wybrać województwo oraz urząd właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę,
 • wybrać rodzaj wniosku: „Uprawnienia dla kierowców” i w polu wniosku wpisać: „Wydanie prawa jazdy”,
 • wypełnić wszystkie pozostałe obowiązkowe dane,
 • wybrać kategorię prawa jazdy i sposób otrzymania konta PKK (SMS lub E-Mail),
 • należy również uzupełnić pole dotyczące fotografii oraz orzeczenia lekarskiego i załączyć odpowiednie pliki,
 • następnie należy dokładnie przeczytać i zaznaczyć wszystkie niezbędne zgody,
 • na końcu trzeba podpisać wniosek własnym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Jak długo trwa nadanie numeru PKK 2023?

Zaraz po podpisaniu wniosku, trafia on do wybranego urzędu, gdzie jest weryfikowany. Ile czasu zajmuje cały proces?

Jeśli wniosek o nadanie numeru PKK będzie kompletny, to numer można uzyskać od razu. Jeśli natomiast urząd będzie musiał zweryfikować dane kandydata i wniosek będzie wymagać dodatkowych wyjaśnień, może to potrwać nieco dłużej.

Po zakończeniu weryfikacji numer PKK zostanie wygenerowany i będzie można się nim posługiwać w celu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Posiadając PKK można przejść do zapisów na wybrany kurs prawa jazdy lub na egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego WORD.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.