Odbiór prawa jazdy

Odbior prawa jazdy po pozytywnie zdanym egzaminie

Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w którym zadawaliśmy egzamin wysyła dokumenty (wypełniony przez nas w Ośrodku Szkolenia Kierowców wniosek, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zdjęcia, zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu) do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca naszego stałego zameldowania. Wydział Komunikacji sprawdza dokumenty i przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wykonania dokumentu. Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl

Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 3 tygodni.

Odbioru naszego dokumentu dokonujemy w Wydziale Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Koszt wydania prawa jazdy to 100 zł i 50 gr.

W każdym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, uzyskamy szczegółowe informacje na temat trybu pobierania opłat i wypełniania dokumentów.