Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne przeprowadzane jest przy prędkości co najmniej 50 km/h

Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator informuje kursanta, że w ruchu miejskim będzie wykonywany manewr hamowania awaryjnego i ustala sygnał (słowo hamuj, stop lub inne), na który osoba egzaminowana wykona manewr.

Osoba egzaminowana po usłyszeniu sygnału HAMUJ, STOP lub inne do wykonania manewru hamowania awaryjnego powinna:

 • energicznie nacisnąć na pedał hamulca
 • kontynuować manewr aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie
 • w ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, wcisnąć pedał sprzęgła w celu nie dopuszczenia do unieruchomienia silnika pojazdu samochodowego,
 • po zatrzymaniu, upewnić się o możliwości jazdy i kontynuować jazdę.

Manewr nie zostaje zaliczony w przypadku:

 • wciśnięcia jako pierwszego pedału sprzęgła,
  • Bardzo ważne jest, aby jako pierwszy został wciśnięty pedał hamulca roboczego. Wciśnięcie sprzęgła jako pierwszego w trakcie wykonania manewru, automatycznie dyskwalifikuje osobę egzaminowaną (przy tym błędzie można dokonać powtórzenia manewru).
 • kiedy początkowa siła hamowania była zbyt mała,
  • Brak energicznej reakcji na sygnał do rozpoczęcia manewru – w 1 fazie hamowania powinno nastąpić zblokowanie kół pojazdu w przypadku pojazdu nie wyposażonego w ABS. W przypadku pojazdu wyposażonego w ten system powinno nastąpić, co najmniej uruchomienie tego systemu.
  • Koła nie powinny po pierwszym wciśnięciu pedału hamulca pozostać zablokowane do zatrzymania pojazdu chyba, że z warunków ruchu wynika, że pozostawienie zablokowanych kół doprowadzi do najszybszego zatrzymania pojazdu – możliwe na suchej, szorstkiej i gładkiej asfaltowej nawierzchni.
 • kiedy sposób wykonywania manewru przez osobę egzaminowaną doprowadził do zmiany toru jazdy pojazdu,
  • Wyjątkiem jest sytuacja jeżeli osoba egzaminowana podczas egzaminu zmuszona jest przez warunki zewnętrzne do wykonania manewru hamowania awaryjnego połączonego z koniecznością ominięcia przeszkody. W tym przypadku egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym, bez możliwości drugiej próby.
 • kiedy pojazd samochodowy lub przyczepa wpadł w poślizg niekontrolowany, którego efektem końcowym była znacząca zmiana toru jazdy pojazdu lub upadek. W tym przypadku egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym,
 • w trakcie wykonywania manewru obydwie ręce osoby egzaminowanej nie spoczywają na kierownicy,
 • gdy przed ruszeniem (po zatrzymaniu) osoba egzaminowana nie upewni się o możliwości jazdy.

W przypadku nie zaliczenia pierwszej próby egzaminator informuje osobę egzaminowaną, że manewr nie został zaliczony, oraz że manewr ten będzie przeprowadzony powtórnie.

Odstąpienie przez egzaminatora od wykonania manewru hamowania awaryjnego może nastąpić w sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne lub warunki ruchu drogowego nie pozwalają na bezpieczne wykonanie manewru.

Unieruchomienie silnika pojazdu powstałe w wyniku wykonywania manewru, nie stanowi błędu.