Jak wygląda egzamin na placu manewrowym?

Przykładowe zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dla kategorii AM.

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

Oceniane jest sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. poziom oleju w silniku,
 2. działanie sygnału dźwiękowego,
 3. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 4. działanie świateł mijania,
 5. działanie świateł drogowych,
 6. działanie świateł hamowania „STOP”,
 7. działanie świateł kierunkowskazów,

Na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

Poza tym ocenie podlega:

 1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,
 2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 4. podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 [Rys. 1] i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu [Rys. 2]).

Oceniane jest:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu,
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 4. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

Oceniane jest:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu,
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

  Sposób wykonania zadania:

  • średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
  • przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
  • niepodpieranie się nogami,
  • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
  • niepotrącanie pachołków