Egzamin na placu manewrowym

Przykładowe zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dla kategorii A1/A2/A

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

Co jest oceniane?

sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. poziom oleju w silniku,
 2. poziom płynu chłodzącego,
 3. poziom płynu hamulcowego,
 4. działanie sygnału dźwiękowego,
 5. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 6. działanie świateł mijania,
 7. działanie świateł drogowych,
 8. działanie świateł hamowania „STOP”,
 9. działanie świateł kierunkowskazów,

Na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

Poza tym ocenie podlega:

 1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,
 2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 4. podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 [Rys. 1] i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu [Rys. 2]).

Oceniane jest:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu,
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 4. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

Oceniane jest:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu,
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 • średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków

Ominięcie przeszkody

Oceniane jest:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu,
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 • prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków