[2023] Przedłużenie ważności prawa jazdy

Wśród kierowców można spotkać zarówno takich, którzy mają terminowe, jak i bezterminowe prawo jazdy. Z czego to wynika oraz co trzeba zrobić, żeby przedłużyć prawo jazdy? Czy każdy musi to zrobić?

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 5 min czytania
main photo

Prawo jazdy 2023 - terminowe a bezterminowe

Obecnie w 2023 wydawane są wyłącznie terminowe prawa jazdy. Osoby, które uzyskują uprawnienia do prowadzenia pojazdów w różnych kategoriach, otrzymują dokument, na którym widnieje data jego ważności. Można ją znaleźć z tyłu, w rubryce nr 11. Po jej upływie prawo jazdy traci ważność. Trzeba więc pamiętać o tym, żeby wcześniej je wymienić.

Mimo to, wciąż funkcjonują bezterminowe dokumenty prawa jazdy. Ich właścicielami są osoby, które zdały egzamin i uzyskały uprawnienia przed 2013 rokiem, czyli jeszcze zanim w życie weszły nowe przepisy. Jednak ci kierowcy i tak będą musieli obowiązkowo wymienić dokument. Wymiana bezterminowych praw jazdy odbędzie się w okresie od 2028 do 2033 roku. Po 2033 roku wszystkie prawa jazdy będą już terminowe.

Ile ważne jest prawo jazdy w 2023?

O tym na jak długo wydawane jest prawo jazdy, decyduje lekarz, który oceniając stan zdrowia kandydata na kierowcę, wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku niektórych schorzeń np. wady wzroku, prawo jazdy może być wydane na krótszy okres, po którym trzeba powtórzyć badania lekarskie.

Jeśli jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, według obecnych przepisów, dokument może zostać wydany maksymalnie na 15 lat. W przypadku kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E, prawo jazdy będzie mieć ważność nie dłuższą niż 5 lat.

Kiedy ważność prawa jazdy zbliża się do końca, trzeba pamiętać o złożeniu wniosku o jego wymianę. Cała procedura może trochę potrwać, więc nie należy zwlekać do ostatniej chwili.

Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Jakie dokumenty są potrzebne do przedłużenia ważności prawa jazdy w 2023?

Ubiegając się o nowe prawo jazdy w 2023, trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (Gotowe formularze są dostępne w wydziałach komunikacji w starostwach powiatowych i urzędach miasta. Można też je pobrać z Internetu.);
  • dowód wpłaty na kwotę 100,50 zł (Opłata za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna);
  • aktualne, wyraźne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (Na jednolitym tle, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej od czubka głowy do górnej części barków, bez zasłoniętej twarzy, nakrycia głowy ani ciemnych okularów.);
  • zaświadczenie od lekarza (stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami);
  • ksero aktualnego prawa jazdy;
  • zaświadczenie psychologiczne (Dotyczy wydania prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E).

Podczas składania wniosku dodatkowo trzeba mieć do wglądu dowód osobisty i prawo jazdy.

Co trzeba zrobić, żeby wymienić prawo jazdy i jak długo to trwa?

Wymiana kończącego się prawa jazdy dokonywana jest na wniosek jego właściciela. Po złożeniu wniosku odpowiedzialny za jego przyjęcie organ zamawia u producenta spersonalizowane, krajowe prawo jazdy. Wszystkie dane podane we wniosku, fotografia i wzór podpisu przesyłane są za pomocą systemu teleinformatycznego.

Nie później niż 7 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji, producent wysyła gotowy dokument do urzędu. Można go odebrać dopiero po unieważnieniu starego prawa jazdy.

Gdzie złożyć wniosek o przedłużenie prawa jazdy w 2023?

Wniosek o przedłużenie prawa jazdy składa się w urzędzie odpowiednim do miejsca zamieszkania. Zazwyczaj jest to Starostwo Powiatowe, ale w przypadku miast na prawach powiatu, takim miejscem będzie Urząd Miasta.

Wyjątkiem od tej zasady jest Warszawa. W stolicy, kierowcy, którzy chcą przedłużyć prawo jazdy powinni udać się do Urzędu Dzielnicy, w której mieszkają.

Ile wynoszą opłaty za wydanie prawa jazdy w 2023?

Aby otrzymać nowe prawo jazdy w 2023, trzeba uiścić opłaty urzędowe za jego wydanie. Obecnie koszt wydania nowego prawa jazdy to łącznie 100,50 zł. W tej kwocie zawiera się opłata komunikacyjna, wynosząca 100 zł oraz opłata ewidencyjna, której wysokość to 50 gr. Dowód wpłaty dołącza się do składanego wniosku.

Pieniądze można przelać na konto organu, do którego składamy wniosek o wydanie nowego dokumentu lub zapłacić gotówką w kasie urzędu. Niektóre miejsca oferują możliwość zapłaty kartą bezpośrednio podczas składania wniosku lub przez pośredniczące portale. Jednak w takich przypadkach do podstawowej opłaty doliczana jest jeszcze prowizja.

Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Podstawa prawna

Podstawą prawną określającą zasady wymiany praw jazdy jest art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., który odnosi się do kierujących pojazdami.

Dodatkowe kwestie poruszają: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Gdzie sprawdzić czy Twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Teoretycznie prawo jazdy można odebrać po 30 dniach od daty złożenia wniosku. W praktyce często zdarza się, że jest gotowe znacznie wcześniej. Można to samodzielnie sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl.

Aby dowiedzieć się czy dokument jest już gotowy, trzeba podać swoje imię i nazwisko oraz jedną z danych weryfikacyjnych. Może to być PESEL, data urodzenia lub numer PKK. Taka usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jakie kary grożą za jazdę z nieważnym prawem jazdy w 2023?

W przypadku zatrzymania osoby z nieważnym prawem jazdy w 2023, policja postępuje tak samo jak z osobami, które w ogóle prawa jazdy nie posiadają. Jest to wykroczenie określone w art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Obecnie kary za brak ważnego prawa jazdy są naprawdę wysokie i zazwyczaj wynoszą 1500 zł. Jednak w zależności od okoliczności, jeśli funkcjonariusz policji uzna, że uchybienia były szczególnie poważne, może ukarać kierowcę nawet kwotą 5000 zł.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.