Przebieg teoretycznego egzaminu na prawo jazdy 2023

W tym artykule dowiesz się jak wygląda państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy – jak jest skonstruowany, jak przebiega, a także jak długo trwa.

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 4 min czytania
main photo

Przebieg teoretycznego egzaminu na prawo jazdy cechuje uporządkowana i ujednolicona struktura. Liczba pytań i sposób udzielania na nie odpowiedzi, przebiegają zgodnie z obowiązującymi na terenie całego kraju ministerialnymi wytycznymi. Warto się z nimi odpowiednio wcześniej zapoznać, bo dzięki temu łatwiej będzie później skupić się na pytaniach egzaminacyjnych, a nie na formalnych uwarunkowaniach.

Jak wygląda teoretyczny egzamin na prawo jazdy w 2023?

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku, część teoretyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy odbywa się w wyznaczonej do tego celu sali, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.

Pytania, na które odpowiadają egzaminowani, ukazują się pod postacią konkretnych opisów, scenariuszy oraz różnego rodzaju wizualizacji. Egzamin ten przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Na czym polega egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

W części teoretycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy wskazuje się, za pośrednictwem urządzenia egzaminacyjnego, poprawne odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Te pytania to praktyczna realizacja scenariusza.

Do jego przygotowania służą konkretne opisy oraz wizualizacje, które są zapisane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Zakres obejmuje:

20 pytań z zakresu wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań, zakwalifikowanych jako te o wysokim znaczeniu, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • 6 pytań, uznanych za te o średnim znaczeniu we wspomnianym wyżej zakresie;
 • 4 pytania z niskim znaczeniem w zakresie porządku ruchu drogowego lub bezpieczeństwa.

12 pytań z obszaru wiedzy specjalistycznej, w zakresie obejmującym poszczególne kategorie prawa jazdy, w tym:

 • 6 pytań z wysokim znaczeniem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • 4 pytania z obszaru średniego znaczenia w przypadku ruchu drogowego;
 • 2 pytania, zakwalifikowane jako te o niskim znaczeniu, dla porządku lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Każde z pytań zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 • 3 punkty - można uzyskać za prawidłową odpowiedź na pytanie o wysokim znaczeniu, w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • 2 punkty - można uzyskać za prawidłową odpowiedź na pytanie o średnim znaczeniu, w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • 1 punkt - można uzyskać za prawidłową odpowiedź na pytanie o niskim znaczeniu, w odniesieniu do porządku ruchu albo bezpieczeństwa drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 • dokonaniu wyboru spośród dwóch wymienionych odpowiedzi, które są oznaczone za pośrednictwem wyrazów: „TAK” albo „NIE”. Na zapoznanie się z treścią każdego z pytań osoba, która jest egzaminowana, ma 20 sekund. Z kolei na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
 • wybraniu jednej z trzech dostępnych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C – odnoszącej się do wiedzy specjalistycznej. Na zapoznanie się z pytaniem oraz na odpowiedź każda z egzaminowanych osób ma 50 sekund.
 • Gdy zajdzie taka konieczność, osoba egzaminowana może poprawić swoje wcześniejsze odpowiedzi – wystarczy, że przejdzie do wybranego przez nią pytania. Jeśli nie zostanie wybrana żadna z dostępnych opcji (udzielenia odpowiedzi), będzie to równoznaczne z udzieleniem niepoprawnej odpowiedzi. Wówczas osoba egzaminowana uzyska 0 punktów. Na zapoznanie się z każdym z pytań i na podanie odpowiedzi osoba, która zdaje egzamin, ma 50 sekund.

W części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy można zdobyć maksymalnie 74 punkty. Żeby zdać egzamin z części „teoretycznej”, trzeba uzyskać przynajmniej 68 punktów.

Czas trwania egzaminów

Czas trwania części teoretycznej egzaminu to 25 minut.

Jeśli osoba egzaminowana chciałaby przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego z więcej niż tylko jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, to istnieje taka możliwość. Wtedy czas egzaminu podlega wydłużeniu o 25 minut, na każdą kolejną kategorię pozwolenia lub prawa jazdy.

Grafika przedstawiająca zakres pytań na egazminie teoretycznym na prawo jazdy oraz czas jego trwania

Przebieg egzaminu na prawo jazdy w 2023

Zanim zacznie się część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy, egzaminator musi w sposób pozytywny zweryfikować tożsamość wszystkich egzaminowanych.

Wymagana jest zgodność danych osobowych z tymi, które zostały zapisane w teleinformatycznym systemie ośrodka egzaminowania. Gdy wszystkie dane się zgadzają, wówczas egzaminator:

 • włącza komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
 • dba o to, żeby przebieg egzaminu nie został w żaden sposób zakłócony.

Kiedy część teoretyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy zostanie już zakończona, wtedy na życzenie osoby egzaminowanej, egzaminator może przygotować dla niej wydruk uzyskanych wyników. Osoba egzaminowana otrzyma go pod postacią arkusza z:

 • imieniem oraz nazwiskiem;
 • numerem PESEL oraz numerem ewidencyjnym osoby egzaminowanej;
 • z datą urodzenia osoby egzaminowanej, gdy nie posiada numeru PESEL;
 • zakresem państwowego egzaminu;
 • numerami kolejno wyświetlonych egzaminowanemu pytań – łącznie z udzielonymi odpowiedziami;
 • liczbą popełnionych błędów (osobno dla każdej kategorii prawa jazdy) i liczbę uzyskanych za każde z pytań punktów;
 • ostateczny wynik egzaminu – osobno dla każdej kategorii prawa jazdy, łącznie z zapisem dotyczącym sumy zdobytych punktów.

Arkusz ten przekazuje się osobie egzaminowanej.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.