[2023] Nowy cennik egzaminów na prawo jazdy

1 stycznia 2022 roku ceny za egzaminy państwowe na prawo jazdy uległy zmianie. Dowiedz się ile aktualnie trzeba zapłacić za poszczególne egzaminy.

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 3 min czytania
main photo

Egzaminy na prawo jazdy – aktualny cennik 2023

Według nowego cennika egzaminów na prawo jazdy 2023 za teoretyczną część trzeba zapłacić 50 zł. Koszt części praktycznej, zależy od kategorii, a poszczególne ceny wyglądają następująco:

  • 200 zł – kategoria B;
  • 200 zł – kategoria B1, C1, D1 lub T;
  • 250 zł – kategoria C, D lub B+E.
Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Niestawienie się na egzamin a koszty

Jeśli osoba, która ma być egzaminowana nie może stawić się na egzaminie, poniesione koszty mogą zostać zwrócone, pod warunkiem przesłania stosownej informacji w wyznaczonym terminie. Również w sytuacji kiedy kandydat opłacił całość egzaminu, a nie zdał części teoretycznej, opłata za część praktyczną może zostać zwrócona.

O nieobecności na egzaminie należy poinformować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż na 2 dni przed wyznaczoną datą egzaminu państwowego. Informacja musi być w formie pisemnej. Dopuszcza się także przesłanie jej drogą elektroniczną. Trzeba jednak dopilnować, aby otrzymać potwierdzenie dostarczenia.

Przysługujące zwroty kosztów za egzamin, który nie doszedł do skutku, na wniosek kandydata mogą zostać mu wypłacone lub potraktowane jako opłata za egzamin w innym terminie. Niestawienie się na egzamin bez stosownej informacji lub przesłanie takiej informacji zbyt późno, skutkuje brakiem zwrotu wniesionych opłat.

Opłaty dla osób niepełnosprawnych

28 lutego 2018 roku zmieniła się ustawa dotycząca opłat egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie lekarskie zaświadczające, że mogą prowadzić pojazdy silnikowe. Obecnie osoby z niepełnosprawnością, które zdają egzamin zapewnionym przez siebie samochodem dostosowanym do rodzaju schorzenia, nie ponoszą żadnych kosztów egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Co więcej, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o specjalne dofinansowanie do kursu prawa jazdy, czy też przystosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programu PFRON. Kandydaci spełniający kryteria mogą złożyć wniosek elektronicznie, poprzez stronę https://sow.pfron.org.pl.

Dokonywanie opłat za egzaminy

Za egzamin na prawo jazdy w 2023 można zapłacić na kilka sposobów:

  • w Biurze Obsługi Klienta w ośrodkach egzaminacyjnych podczas zapisu na egzamin – warto wcześniej sprawdzić formę płatności, ponieważ w niektórych ośrodkach (np. w Warszawie) możliwa jest jedynie płatność kartą;
  • przelewem internetowym na numer bankowy ośrodka - w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby egzaminowanej, numer PESEL, rodzaj i kategorię egzaminu;
  • poprzez serwis https://info-car.pl, który umożliwia zapisanie się na egzamin przez Internet - ważne jest, aby dokonać płatności do 30 min od zapisania się, ponieważ po upływnie tego czasu zapis zostanie anulowany.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.