Program szkolenia

Kurs na przewóz zwierząt kończący się otrzymaniem licencji na przewóz zwierząt omawia następujące aspekty:

 • Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskie w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
 • Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie
 • Wymagana dokumentacja towarzysząca przesyłce zwierząt żywych
 • Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu
 • Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku
 • Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola ich stanu zdrowia, wymagane postoje, karmienie i pojenie
 • Zachowania behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku
 • Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt
 • Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów
 • Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu; Transport zwierzat w pojemnikach i kontenerach
 • Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków zoohigieniczych podczas przewozu zwierząt