Kurs na wózki widłowe 2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Szkolenia w formie stacjonarnej będą dostępne wkrótce.

Cz. teoretyczna realizowana przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Kurs na wózki widłowe umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych i elektrycznych) oraz operowania ładunkiem.

Kurs na wózki widłowe
specjalizowane
Cena brutto:
719 PLN do 21.04.2020
799 PLN po 21.04.2020
Czas trwania:
3 dni
Najbliższe szkolenie:
28.04.2020r.
Online (przez internet)
Kurs na wózki widłowe
z wyłączeniem specjalizowanych
Cena brutto:
439 PLN do 21.04.2020
489 PLN po 21.04.2020
Czas trwania:
3 dni
Najbliższe szkolenie:
28.04.2020r.
Online (przez internet)

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem - Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu.

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, wyłączając możliwość obsługi wózków ze zmiennym wysięgniem i specjalizowanych.

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG). Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych pomagają w znalezieniu zatrudnienia w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W uzyskaniu odpowiednich umiejętności pomaga wykwalifikowana kadra instruktorów, posiadająca wieloletnie doświadczenie praktyczne i pedagogiczne. Wszystkie te czynniki przekładają się na łatwą i bezstresową naukę jazdy wózkami widłowymi.

program szkolenia

Program szkolenia

Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego oraz przepisy z tym związane.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • typy stosowanych wózków jezdniowych,
  • budowa i obługa wózków widłowych,
  • rodzaje ładunków,
  • wiadomości z zakresu przepisów BHP,
  • dozór techniczny,
  • wymiana butli LPG.

Szkolenie operatora wózka widłowego prowadzone jest w systemie ciągłym.

Dla kogo kurs na wózki widłowe?

Posiadanie uprawnień zezwalających na prowadzenie wózka widłowego jest przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia. Fakt posiadania świadectwa dokumentującego uprawnienia na wózki widłowe często bywa niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych itp. Kurs operatora wózków widłowych przeznaczony jest dla każdego, kto chce uzyskać nowe umiejętności jak i osób chcących się przekwalifikować.

Minimalne wymagania:

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z urządzeń podnośnikowych jakimi są wózki widłowe, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące warunki:

  • mają ukończone 18 lat,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie,
  • posiadają minimum podstawowe wykształcenie.
egzamin

Egzamin i certyfikat

Ukończenie kursu na wózki widłowe wiąże się z koniecznością zaliczenia egzaminu końcowego, organizowanego w naszym ośrodku szkoleniowym lub w miejscu szkolenia (w firmie zlecającej kurs).

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje bezterminowe świadectwo z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki dokumentujące uprawnienia na wózki widłowe, spalinowe i akumulatorowe.

Świadectwo - które na życzenie możemy wydać również w języku angielskim oraz niemieckim - może być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Lokalizacja Termin Cena
Online (przez internet)
28 kwietnia, 2020
439 PLN do 21.04.2020
489 PLN po 21.04.2020
Online (przez internet)
12 maja, 2020
439 PLN do 05.05.2020
489 PLN po 05.05.2020
Ostrów Wielkopolski
21 maja, 2020
439 PLN do 14.05.2020
489 PLN po 14.05.2020

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Cena szkolenia
Wózki widłowe z wył. specjalizowanych
do 21.04.2020
439 PLN
po 21.04.2020
489 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Najbliższe szkolenie
28 kwietnia, 2020
Online (przez internet)
Czas trwania: 3d
Zapis możliwy najpóźniej do 26.04.2020
(2 dni przed szkoleniem)
Wybierz inny termin

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.