Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych i elektrycznych) oraz operowania ładunkiem.

Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do załadunku i rozładunku towarów, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. Posiadanie kwalifikacji operatora wózka widłowego jest koniecznym warunkiem do pracy w magazynie. Aby je uzyskać należy wziąć udział w specjalistycznym kursie.

Szkolenie grupowe
299 PLN

Najbliższy termin:
17.08.2017r.
Szkolenie indywidualne
599 PLN
Rozpoczęcie szkolenia:
Od zaraz

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG). Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych pomagają w znalezieniu zatrudnienia w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W uzyskaniu odpowiednich umiejętności pomaga wykwalifikowana kadra instruktorów, posiadająca wieloletnie doświadczenie praktyczne i pedagogiczne. Wszystkie te czynniki przekładają się na łatwą i bezstresową naukę jazdy wózkami widłowymi.Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

szkolenie w grupie17 sierpnia, 2017
szkolenie w grupie18 września, 2017

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

program szkolenia

Program szkolenia

Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego oraz przepisy z tym związane.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa i obługa wózków widłowych,
 • rodzaje ładunków,
 • wiadomości z zakresu przepisów BHP,
 • dozór techniczny,
 • wymiana butli LPG.

Szkolenie operatora wózka widłowego prowadzone jest w systemie ciągłym.

Dla kogo kurs na wózki widłowe?

Posiadanie uprawnień zezwalających na prowadzenie wózka widłowego jest przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia. Fakt posiadania świadectwa dokumentującego uprawnienia na wózki widłowe często bywa niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych itp. Kurs operatora wózków widłowych przeznaczony jest dla każdego, kto chce uzyskać nowe umiejętności jak i osób chcących się przekwalifikować.

Minimalne wymagania:

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z urządzeń podnośnikowych jakimi są wózki widłowe, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie,
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie.
egzamin

Egzamin i certyfikat

Ukończenie kursu na wózki widłowe wiąże się z koniecznością zaliczenia egzaminu końcowego, organizowanego w naszym ośrodku szkoleniowym lub w miejscu szkolenia (w firmie zlecającej kurs).

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje bezterminowe świadectwo z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki dokumentujące uprawnienia na wózki widłowe, spalinowe i akumulatorowe.

Świadectwo - które na życzenie możemy wydać również w języku angielskim oraz niemieckim - może być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Data rozpoczęcia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (Koszt 50 PLN)

Faktura

Akceptacja zasad

 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.edu.pl/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Star sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, Star sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie. Uczestnikowi przysługuje wtedy prawo do zwrotu pieniędzy lub uczestnictwa w następnym możliwym terminie.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie, w celach marketingowych oraz przekazywania do odpowiednich instytucji państwowych zgodnie z określonymi przepisami.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski