Kurs na podnośniki koszowe

Kurs na podnośniki koszowe (podesty ruchome) umożliwia uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, poświadczającego kwalifikacje operatora jezdniowych urządzeń podnośnikowych.

Cena szkolenia
750 PLN
+ egzamin 152 PLN

Najbliższy termin:
27.11.2017r.
Ostrów Wielkopolski

Celem kursu na podnośniki koszowe jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora podnośnika koszowego (podestu ruchomego) jak i meretoryczne przygotowanie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), dającego uprawnienia operatora.Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Kurs na podnośniki koszowe27 listopada, 2017
Ostrów Wielkopolski
Kurs na podnośniki koszowe18 grudnia, 2017
Ostrów Wielkopolski
Kurs na podnośniki koszowe9 stycznia, 2018

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs na podnośniki koszowe przeznaczony jest dla osób chcących znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach jako instalatorzy, pracownicy budowlani, pracownicy firm reklamowych itp.

Minimalne wymagania:

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z podnośników koszowych, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące kryteria:

 • mają ukończone 18 lat,
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie.
szkolenie

Program szkolenia

Kurs na podnośniki koszowe składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje prawidłową obsługę podnośnika koszowego oraz przepisy z tym związane.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • informacje o dozorze technicznym (UDT),
 • budowa urządzeń podnośniczych,
 • eksploatacja podnośników,
 • BHP przy obsłudze podnośników koszowych,
 • konserwacja,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • obowiązki operatora.

Egzamin i świadectwo kompetencji

Aby otrzymać świadectwo potwierdzające kwalifikacje, uczestnik kursu musi zaliczyć egzamin końcowy. Egzamin składający się z częsci teoretycznej oraz praktycznej odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do obsługi podnośników koszowych.

egzamin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (Koszt 50 PLN)

Faktura

Akceptacja zasad

 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.edu.pl/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Star sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, Star sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie. Uczestnikowi przysługuje wtedy prawo do zwrotu pieniędzy lub uczestnictwa w następnym możliwym terminie.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie, w celach marketingowych oraz przekazywania do odpowiednich instytucji państwowych zgodnie z określonymi przepisami.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski