Szkolenie Inspektor Ochrony Danych (IOD) 2023

zdalnie, z trenerem na żywo

Kurs ma na celu przygotować uczestników do pracy jako Inspektor Ochrony Danych (IOD). Na szkoleniu zostaną omówione m.in. obowiązki inspektora oraz prawo w zakresie ochrony danych.
Online (przez internet) - 09.10.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

9 października, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

999 PLN
899 PLN przy zapisie do 02.10.2023

Terminy szkoleń

Kiedy?

Gdzie?

Cena

09.10.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 02.10.2023

30.10.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 23.10.2023

20.11.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 13.11.2023

11.12.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 04.12.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Szkolenie na Inspektora Ochrony Danych 2023

Jaki jest cel szkolenia na Inspektora Ochrony Danych?

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora Danych Osobowych.

Czego dowiesz się podczas szkolenia IOD w 2023?

 • Obowiązki informacyjne RODO – jak je sporządzać?
 • Dane osobowe – jak je przetwarzać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa?
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – kiedy, jak postępować?
 • Jakie są obowiązki IOD?
 • Odpowiedzialność IOD.
 • Środki ochrony danych osobowych.
 • Umowa powierzenia danych osobowych – jak ją sporządzić?
 • Powołanie IOD.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia IOD 2023

Po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie poświadczające ukończenie kursu.

Ile trwa szkolenie na Inspektora Ochrony Danych w 2023?

Kurs Inspektora Ochrony Danych (IOD) trwa 2 dni.

Ile kosztuje szkolenie na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w 2023?

Koszt szkolenia na Inspektora Ochrony Danych w 2023 roku to 999 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem szkolenia, oferujemy cenę promocyjną – 899 PLN brutto/za osobę.

Wyróżnione opinie uczestników

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Więcej opinii

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2023

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Inspektor Ochrony Danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za wsparcie administratora danych w wywiązywania się z obowiązków odnoszących się do ochrony danych osobowych.

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych musi wykazywać się aktualną wiedzą, znajomością prawa w zakresie ochrony danych i umiejętnego wykorzystywania go w praktyce.

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych zajmuje się m.in.:

 • nadzorowaniem dokumentacji,
 • zarządzaniem polityką bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwem informacji,
 • prowadzeniem audytów,
 • sporządzaniem protokołów pokontrolnych,
 • przygotowaniem wniosków rejestracyjnych do UODO.

Powołanie stanowiska Inspektora Ochrony Danych

Aktualne przepisy dopuszczają następujące możliwości powołania Inspektora Ochrony Danych:

 • stworzenie stanowiska dla osoby pełniącej funkcję IOD (wewnętrzny IOD),
 • zlecenie podmiotowi zewnętrznemu pełnienie funkcji IOD (zewnętrzny IOD).

Więcej szczegółów na temat pracy Instruktora Ochrony Danych poznasz w tym artykule: https://star.edu.pl/inspektor-ochrony-danych

Dla kogo jest szkolenie na Inspektora Ochrony Danych 2023?

Osoby, które chcą zostać Inspektorami Danych Osobowych

Kurs IOD pozwoli nabyć wiedzę, która jest niezbędna i wymagana od osób, które chcą pełnić tą funkcję.

Osoby, które pełnią funkcje Inspektora Danych Osobowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zaktualizować posiadaną wiedzę.

Mali i średni przedsiębiorcy

Adresatami szkolenia są również mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą nabyć bądź zaktualizować wiedzę na temat obowiązków wynikających z aktualnych przepisów.

Osoby, które chcą nabyć wiedzę z zakresu ochrony danych

Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które chcą nabyć wiedzę z zakresu RODO.

Aby wziąć udział w kursie na Inspektora Ochrony Danych 2023 trzeba być osobą pełnoletnią.

Program szkolenia na IOD

Dzień I szkolenia

01RODO – zagadnienia wstępne
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ochrona danych osobowych – reforma,
 • RODO – jak czytać,
 • sektorowe przepisy dotyczące RODO.
02Podstawowe pojęcia
 • definicja danych osobowych,
 • informacje, które są danymi osobowymi,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • profilowanie,
 • pseudonimizacja,
 • anonimizacja,
 • odbiorca danych osobowych,
 • administrator danych.
03Przetwarzanie danych - podstawy prawne
 • legalne przetwarzanie danych osobowych,
 • klauzule RODO,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
04Przetwarzanie danych - zasady
 • legalność przetwarzanych danych osobowych,
 • celowość,
 • minimalizm,
 • retencja danych,
 • rozliczalność,
 • privacy by design,
 • privacy by default.
05Przetwarzanie danych - prawa osób

Przetwarzanie danych osobowych – prawa osób, których dane są przetwarzane:

 • dostęp do danych osobowych,
 • uzyskanie kopii danych osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych,
 • prawo sprzeciwu,
 • profilowanie,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
06Administrator danych osobowych
 • obowiązki administratora danych osobowych,
 • umowy powierzenia danych osobowych,
 • procesor – podmiot przetwarzający dane,
 • współadministrowanie danymi.
07Rejestr czynności oraz kategorii
 • elementy obowiązkowe rejestrów,
 • jak prowadzić rejestr.
08Dokumentacja RODO
09Naruszenia RODO
 • klasyfikacja naruszeń bezpieczeństwa,
 • zgłaszanie incydentów – zasada 72 godzin,
 • obowiązek informacji osób, których dane zostały naruszone,
 • rejestr naruszeń.
10RODO - odpowiedzialność

Odpowiedzialność związana z RODO:

 • kary dla podmiotów publicznych,
 • kary finansowe,
 • odszkodowania.

Dzień II szkolenia

01Stanowisko IOD
 • IOD – definicja, kim jest,
 • wymagania wobec Inspektora Ochrony Danych,
 • obowiązki IOD,
 • odpowiedzialność IOD,
 • powołanie IOD – czy jest obowiązkowe,
 • IOD wewnętrzny lub IOD zewnętrzny,
 • przyjęcie funkcji IOD,
 • współpraca z IOD.
02Wyznaczenie IOD
 • formalne wyznaczenie IOD,
 • zawiadomienie do organu nadzorczego oraz pełnomocnika,
 • zastępca IOD,
 • elektroniczne zawiadomienie – ePUAP,
 • ubezpieczenie IOD.
03Przepływ danych osobowych
 • udostępnianie danych osobowych,
 • różnice między powierzaniem a udostępnianiem danych,
 • przepływ danych,
 • prowadzenie rejestrów udostępnień i powierzeń danych.
04Uprawnienia osób

Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

 • żądania osób, których dane dotyczą,
 • realizacja uprawnień danych osób, których dotyczą.
05RODO a wizerunek
 • wizerunek a dane osobowe,
 • utrwalanie i upowszechnianie wizerunku,
 • odpowiedzialność za przetwarzanie wizerunku na gruncie RODO.
06Analiza ryzyka
 • definicja ryzyka,
 • proces analizy ryzyka,
 • identyfikacja i ocena zagrożeń oraz zabezpieczeń,
 • identyfikacja i ocena podatności i skutków wystąpienia zagrożenia,
 • ryzyko szczątkowe,
 • postępowanie z ryzykiem – plan.
07Upoważnienia - przetwarzanie danych
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • wydawanie upoważnień,
 • formy upoważnień,
 • zachowanie danych w poufności – oświadczenia,
 • przechowywanie dokumentacji.
08Jak wdrożyć RODO?
 • plan wdrożenia RODO,
 • wewnętrzne procedury,
 • upoważnienia do przetwarzania danych,
 • polityka ochrony danych.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Kiedy?

Gdzie?

Cena

09.10.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 02.10.2023

30.10.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 23.10.2023

20.11.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 13.11.2023

11.12.2023r.

Online (przez internet)

999 PLN

899 PLN przy zapisie do 04.12.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Opinie o Star Szkolenia

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

PIOTR ZBOROWSKI

5.0

Super szkolenie. Bardzo dobrze przekazywane informacje. Polecam

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Daniel Wołos

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem on-line zostało przeprowadzone profesjonalnie. Materiał został przedstawiony w sposób zrozumiały i wyczerpujący temat. To szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Ikona recenzenta

Adam Cieśla

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Tomasz Olender

5.0

profesjonalizm i miła atmosfera w pełni przekazane informacje.

Ikona recenzenta

Sylwester Rytel-Andrianik

5.0

Ja również polecam wszystkim szkolenia w firmie Star! Pełen profesjonalizm!

Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Екатерина

5.0

Polecam, świetne szkolenie ☺️

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

J&S Technic

5.0

Profesjonalne podejście oraz dobrze przekazana wiedza która zostaje w głowie ☺️

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Ikona recenzenta

Dawid Trawiński

5.0

Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Darcia Z

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Anmar Plus Sp. z o.o.

5.0

Bardzo polecam firmę Star, szkolenia które oferują on-line są kompletne, wygodne i przede wszystkim skuteczne! Osoby które szkolą są kompetentne i przekazują wiedzę w przyjemny sposób.

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Szymon Łabęcki

5.0

Super szkolenie oraz bardzo pomocni przed egzaminem, szczerze polecam :)

Ikona recenzenta

Piotrenko Wo

5.0

Polecam, jestem zadowolony, profesjonalne i ciekawe szkolenie

Ikona recenzenta

Marcin M

5.0

Super obsługa,duży zakres informacji polecam wszystkim zainteresowanym. Prowadzący P. Andrzej fantastyczny. Teraz czas na nauke i egzamin:)

Ikona recenzenta

Kasia Wysocka

5.0

Profesjonalne podejście. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Polecam 🙂

Ikona recenzenta

Silent Rob

5.0

Polecam jak najbardziej

Ikona recenzenta

Marcin Walińczak

5.0

Miła atmosfera, bezstresowo. Ogólnie spoko, polecam.

Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Zbyszek Jabłoński

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Paweł Hurylski

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, wykładowca bardzo fajny, stara się przekazać jak najwięcej wiedzy. Polecam

Ikona recenzenta

Daria Zalega

5.0

Polecam wszystkie kursy/szkolenia🎓

Ikona recenzenta

Sebastian Banaś

5.0

Polecam gorąco !

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Ikona recenzenta

Ela Kowalewska

5.0

Profesjonalizm przez duże P,szkolonego.Polecam

Ikona recenzenta

Michał S

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Ikona recenzenta

Marcin Fecki

5.0

Super szkolenie, mega prowadzący 👍

Ikona recenzenta

Łukasz Suzin

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Aleksandra Barczyk

5.0

Szczerze polecam. Pełen profesjonalizm.

Ikona recenzenta

Aleksandra Sowik

5.0

polecam, fajne i konkretne szkolenie

Ikona recenzenta

Marek Grzymkowski

5.0

Polecam każdemu. Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Anna Sobczak

5.0

Polecam szkolenia Star. Profesjonalne.

Ikona recenzenta

Piotr Builek

5.0

Firma godna polecenia
Fajne i ciekawe zajęcia

Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Radosław Deja

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy.

Ikona recenzenta

Zbigniew Kubinski

5.0

Bardzo dobre omówienie tematu , wykładowca podszedł rzetelnie do tematu szkolenie naprawde na wysokim poziomie.

Ikona recenzenta

Bartek Ekman

5.0

Polecam wszystko zgodne z opisami i mili prowadzący

Ikona recenzenta

Aleksandra Kowalczyk

5.0

Polecam, egzamin zdany za pierwszym razem. Konkretnie i rzeczowo.

Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

9 października, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

999 PLN
899 PLN przy zapisie do 02.10.2023

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Wymagany przez Akredytację Kuratorium Oświaty do wystawienia końcowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z oficjalnym wzorem Akredytacji.

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.