Kurs Excel średniozaawansowany

Kurs Excel na poziomie średniozaawansowanym skierowany jest do osób, które znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania i formatowania danych, chcą zapoznać się z możliwościami złożonej analizy i prezentacji danych.

Informacje o szkoleniu

Kurs Excel średniozaawansowany
Cena brutto:
999 PLN
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
24.02.2018r.
Ostrów Wielkopolski

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Między innymi:

 • szybko i poprawnie wprowadzać dane do komórek,
 • korzystać z wielu funkcji służących do podsumowań i wyszukiwania danych,
 • tworzyć formuły złożone z kilku funkcji,
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
 • wprowadzać zabezpieczenia skoroszytu i arkusza,
 • dopracowywać szczegółowe parametry wykresu,
 • tworzyć tabelę przestawną i wykorzystywać jej podstawowe możliwości.

Szczegółowy zakres znajduje się poniżej, w programie szkolenia.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie realizowane jest w oparciu o metody dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów w trakcie prowadzenia kursów są:

 • prezentacja,
 • mini-wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem,

Sprawdź godziny, w których będzie odbywać się szkolenie.

Dzień 1
HarmonogramGodzina
Rejestracja uczestników9:00 - 9:15
Zajęcia9:15 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 12:30
Obiad12:30 - 13:15
Zajęcia13:15 - 14:30
Przerwa14:30 - 14:45
Zajęcia14:45 - 16:00
Dzień 2
HarmonogramGodzina
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 12:30
Obiad12:30 - 13:15
Zajęcia13:15 - 14:30
Przerwa14:30 - 14:45
Zajęcia14:45 - 16:00


Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Kurs Excel24 lutego, 2018
Poznań
Kurs Excel17 marca, 2018
Wrocław
Kurs Excel6 kwietnia, 2018

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

program szkolenia

Program szkolenia

 • Powtórzenie podstaw programu MS Excel
  • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
  • szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,
  • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
  • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
  • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
  • malarz formatów,
  • formatowanie za pomocą Tabel Danych,
  • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.
 • Narzędzie Przejdź do…
  • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
  • formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
  • uzupełnianie pustych komórek.
 • Formatowanie warunkowe
  • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
  • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
  • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
  • tworzenie formuł określających formatowane komórki.
 • Ochrona arkusza i skoroszytu
  • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
  • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
 • Formuły i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy z MS Excel
  • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
  • przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb,
  • funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
  • funkcje statystyczne i matematyczne licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
  • funkcja wyszukiwania wyszukaj.pionowo – proste wykorzystanie,
  • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.
 • Obliczenia i funkcje na datach
  • metody formatowania dat,
  • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej
  • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
  • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.
 • Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe
  • funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
  • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
  • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
  • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.
 • Narzędzie sumy pośrednie
  • praca z narzędziem sumy pośrednie,
  • sumowanie po kilku kategoriach.
 • Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi
 • Konsolidacja danych
 • Tworzenie i edycja wykresów
  • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
  • tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
  • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
  • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
  • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
  • wykres z dwiema osiami,
  • formatowanie wykresów,
  • tworzenie obiektów typu SmartArt.
 • Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel
  • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
  • wielopoziomowe sortowanie danych,
  • narzędzie Autofiltr,
  • filtr niestandardowy,
  • filtrowanie z użyciem znaku *,
  • polecenie Znajdź/Zamień.
 • Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi
  • wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,
  • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
  • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
  • filtrowanie danych w tabeli przestawnej.
 • Zaawansowane ustawienia drukowania
  • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
  • ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
  • ukrywanie wierszy i kolumn,
  • podział na strony, numerowanie stron,
  • niestandardowe nagłówki, stopki,
  • drukowanie wykresów,
  • drukowanie dużych tabel,
  • drukowanie komentarzy,
  • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku
 • Wprowadzenie do makr
  • rejestrowanie makra,
  • przypisanie makra pod przycisk.
zawartosc szkolenia

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

Dopasowanie i profesjonalizm w procesie szkoleniowym

 • indywidualne stanowisko komputerowe,
 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zajęcia w formie warsztatowej,
 • trenerzy praktycy z umiejętnością przekazywania wiedzy.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Jest to potwierdzenie że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową. Dodatkowo na jego odwrocie znajduje się program, który zrealizowałeś na szkoleniu.

Indywidualne podejście

 • kameralna grupa szkoleniowa,
 • doświadczenie w zakresie obsługi szkoleń,
 • otwartość i elastyczność,
 • orientacja na potrzeby,
 • życzliwa i partnerska atmosfera

Szkolenie na własnym arkuszu Excel

Jeżeli chciałbyś podczas szkolenia pracować na swoich plikach arkusza kalkulacyjnego, prześlij je nam drogą elektroniczną. Prowadzący, w oparciu o Twoje pliki, przygotuje specjalnie dedykowane dla Ciebie ćwiczenia, pozwalające na rozwiązanie problematycznych zagadnień z zakresu obsługi programu Excel.

Wyżywienie

Na każdy dzień szkoleniowy zapewniamy obiad, kawe i ciastka.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką szkolenia, umożliwiamy kontakt naszym trenerem, który będzie do Twojej dyspozycji.

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu na czas szkolenia

dalszy rozwoj

Ścieżka dalszego rozwoju

Jeżeli chcesz w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi programu MS Excel zapraszamy na szkolenia:

Kurs Excel
zaawansowany

Na życzenie, możemy przygotować dla Ciebie również indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji i umiejętności.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja regulaminu

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski