Kto może otrzymać zezwolenie na przewóz zwierząt?

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zezwolenie na transport zwierząt?

thumbnail
18 Stycznia, 2020 · 2 min czytania
main photo

Wymagania dotyczące zezwoleń dla przewoźników

Właściwe władze wydają przewoźnikom zezwolenie, pod warunkiem że osoby te ukończyły kurs konwojenta zwierząt oraz spełniają następujące warunki:

  • osoby ubiegające się znajdują się, lub w przypadku osób ubiegających się i znajdujących się w państwach trzecich, są reprezentowane w Państwie Członkowskim, w którym ubiegają się o zezwolenie
  • osoby ubiegające się wykazały, że dysponują wystarczającą liczbą właściwego personelu, wyposażenia i procedur operacyjnych umożliwiających im przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, w tym w odpowiednim przypadku zasad dobrej praktyki
  • osoby ubiegające się lub ich przedstawiciele nie figurują w rejestrze skazanych za poważne naruszenia prawodawstwa wspólnotowego oraz/lub ustawodawstwa krajowego dotyczącego ochrony zwierząt w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy składający wniosek zapewnił właściwe władze, że podjęte zostały wszystkie środki celem uniknięcia dalszych naruszeń

Wymagania dotyczące zezwoleń w przypadku długotrwałych przewozów

  • Właściwe władze wydają przewoźnikom zezwolenia na długotrwały transport, pod warunkiem że, osoby ubiegające się złożą odpowiednie dokumenty
  • Przewoźnicy transportujący w ramach długotrwałego przewozu domowe nieparzystokopytne inne niż zarejestrowane nieparzystokopytne, gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń wykazują stosowanie systemu nawigacji

Tego rodzaju zezwolenie jest ważne maksymalnie pięć lat od daty wystawienia i jest ważne podczas wszystkich przewozów, w tym długotrwałych.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.